Ce isi propune noul proiect strategic “PREDĂ PENTRU VIITOR” pentru transformarea educationala a adultilor din România, Bulgaria si Grecia

În prima luna a anului 2020, se va reuni pentru prima data echipa de management a proiectului „PREDĂ PENTRU VIITOR”, care reprezintă o intervenție educațională dedicată adulţilor. Prin acest proiect este vizată crearea unei reţele transnaţionale și multisectoriale prin care o serie de facilitatori din România, Bulgaria şi Grecia, multiplicatori de formare cu competențe în domeniile IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership, vor transfera cunoștințe specializate din aceste arii tematice către comunități eterogene de cursanți adulți din cele trei țări, dar și din regiune.

„În luna ianuarie 2020, cu ocazia primei întâlniri de management ce va avea loc la București, partenerii se vor reuni la Biblioteca Națională a României și vor rafina împreună planul de acțiuni și calendarul detaliat al proiectului. Prin intermediul activităților asumate în scenariul de implementare, vom oferi o bază solidă de cunoștințe în trei domenii de expertiză, și anume IT (modelare şi imprimare 3D, editare imagini, marketing digital, instrumente de colaborare online), Managementul inovaţiei & colaborării în reţea, precum şi Antreprenoriat & leadership, pentru 210 adulţi din România, Bulgaria şi Grecia. În acest sens, vom implica în activități educaționale atât adulți, utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, cât și bibliotecari, care vor beneficia de  sesiuni de training susținute de facilitatori experimentați din România, Bulgaria și Grecia”, a declarat Ioana Crihană, Director Executiv ANBPR.

Componenta de inovație a proiectului va consta în realizarea și accesibilizarea largă a unei suite de șase produse intelectuale relevante pentru domeniul intervenției educaționale, și anume o metodologie inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți, o curriculă privind predarea Managementului inovației & colaborării în rețea în formarea adulților, o curriculă  privind predarea Antreprenoriatului & Leadershipului în formarea adulților, un Manual al formatorului pentru derularea campusurilor de mentorat, un ghid e-Innovator, un ghid  e-Entrepreneur).

Proiectul este finanțat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, și prevede activități derulate în cele țări-partenere – România, Bulgaria și Grecia. Inițiatorul proiectului, ANBPR, are calitatea de lider de consorțiu, având ca parteneri Global Libraries Bulgaria Foundation, Bulgaria, și Future Library, Grecia, precum și parteneri asociați din toate cele trei țări implicate: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, Biblioteca Județeană “Kájoni János” Harghita, Bulgarian Library and Information Association (Bulgaria) și Learning for Life (Grecia).

Prin inițiativa Erasmus+ „PREDĂ PENTRU VIITOR”, consorțiul de parteneri își propune să contribuie la îmbunătăţirea şi extinderea ofertei de oportunităţi de învăţare de calitate ridicată privind tematici educaționale inovative, cu potenţial de creştere economică, dobândirea și recunoașterea de noi competenţe, atitudini, cunoștințe și comportamente în acord cu cerințele pieţei muncii de către adulţii cu un nivel scăzut de pregătire, astfel încât aceştia să răspundă mai bine exigențelor mediului de lucru actual, guvernat de tehnologie, interdisciplinaritate și cooperare transnațională.