Combaterea corupției în sport: Consiliul Europeana a adoptat concluzii

 

Consiliul a adoptat astăzi concluzii privind combaterea corupției în sport. Principalul obiectiv al concluziilor este de a sugera modul în care UE și statele sale membre și mișcarea sportivă pot contribui la realizarea integrității și a echității în sport. Acestea recunosc faptul că, deși corupția din sport nu este un fenomen nou, nu există o abordare globală a UE în ceea ce privește măsurile de combatere a corupției în sport.

Corupția este recunoscută în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) drept unul dintre „domeniile criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră”. Cazurile de corupție la nivel înalt din ultimii ani au arătat potențialele prejudicii pe care corupția le poate aduce reputației sportului în ceea ce privește integritatea și fairplay-ul.

Conform acestor concluzii, statele membre UE ar trebui sa ia măsuri legislative și legale adecvate pentru incurajarea și promovarea de măsuri și activități pentru prevenirea și interzicerea represaliilor, stabilirea sau revizuirea, în cooperare cu organizațiile sportive, a planurilor naționale de acțiune si aplicarea unei politici de toleranță zero față de corupția în sport.

Lupta împotriva corupției în sport a luat mai multe forme de către diferiți actori și au fost obtinute rezultatele bune de-a lungul anilor. Cazurile de corupție cu profil înalt aduc daune reputației sportului si subminează încrederea în guverne, instituțiile publice și democrația în general.

Corupția în sport ia multe forme, cum ar fi mita, tranzacționarea influenței, abuzul de funcții, manipularea competițiilor și spălare de bani. Corupția este facilitată de o lipsă de reguli sau de implementarea inadecvată a normelor existente privind conflictele de interese. Mai mult, corupția poate fi legată de dopaj.