László Borbély: „La 75 de ani de la înființarea ONU, România se poziționează ca hub regional într-unul dintre cele mai ambițioase programe ale organizației – Agenda 2030”

Peste 100 de participanți din 22 de țări au fost astăzi parte a workshop-ului internațional organizat în premieră, de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în colaborare cu Rețeaua Europeană de Dezvoltare Durabilă (European Sustainable Development Network – ESDN). Evenimentul a prilejuit un dialog deschis între reprezentanți la nivel înalt: Adina VĂLEAN, Comisar European pentru Transporturi, Olga ALGAYEROVA, Secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite, • Ionel DANCĂ, Șeful Cancelariei Prim-ministrului, Annika LINDBLOM, Președinte European Sustainable Development Network, experți și reprezentanți guvernamentali din Franța, Belgia, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Italia, România.
Tema videoconferinței a fost „Realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă printr-o tranziție durabilă și justă: provocări și răspunsuri la Covid19″.

Secteratul de Stat și Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Lszlo Borbely, a prezentat progresele României în implementarea Agendei 2030, dar și importanța acesteia în noul context al Pactului Ecologic European: „Astăzi, la 75 de ani de la înființarea ONU, România se poziționează ca un hub regional într-unul dintre cele mai ambițioase programe ale organizației: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Avem o Strategie națională pentru dezvoltare durabilă și am finalizat cadrul instituțional de implementare prin înființarea Comitetului Inderdepartamental și a Consiliului Consultativ. Continuăm să avem o prezență activă și să dezvoltăm programe bazate pe principiile Agendei 2030, cu atât mai mult acum, în contextul Pactului Ecologic European, motorul redresării economice la nivelul UE. Promovarea parteneriatelor și a schimbului de bune practici prin acest tip de evenimente aduce României notorietate într-un domeniu extrem de important pentru viitorul Uniunii Europene.”

În cadrul workshop-ului, au fost abordate două teme actuale de interes major:
• Impactul preconizat al Covid-19 asupra dezvoltării durabile și implementării Pactului Ecologic European
• Redresarea după COVID-19 și efectele acestuia asupra implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă pe plan național.

Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean a trecut în revistă mecanismele financiare puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru redresarea economică după Covid19, precum și prioritățile de acțiune pentru perioada următoare: „750 de miliarde de euro au fost alocați prin planul de redresare economică – Next Generation EU, bani prin care statele membre vor putea finanța propriile priorități destinate redresării, în baza recomandărilor din Semestrul European. Cooperarea între instituțiile cheie a fost una impresionantă în această perioadă. Lecțiile învățate vor fi cuprinse în strategia pe care o pregătesc în domeniul transporturilor, care va fi axată pe sustenabilitate, digitalizare, siguranța pasagerilor și pe asigurarea conectivității în întreaga Europă.”

Patru state europene (România, Franța, Germania și Austria) au prezentat modul în care guvernele naționale gestionează impactul pandemiei asupra Obiectivelor de Dezvoltare ONU. Concluziile celor două sesiuni au fost centrate pe necesitatea dezvoltării unor politici naționale coerente în domeniul dezvoltării durabile. La nivelul Uniunii Europene, trebuie întreprinse toate demersurile pentru a menține trendul pozitiv și progresele înregistrate în ultimii cinci ani în îndeplinirea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Despre European Sustainable Development Network (ESDN)
Rețeaua Europeană de Dezvoltare Durabilă reunește oficiali guvernamentali și experți responsabili de formularea și implementarea politicilor ce țin de dezvoltare durabilă din întreaga comunitate europeană. Rețeaua are în prezent 235 de membri din 34 de țări.
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este membru afiliat de la începutul anului 2020.
Încă din 2007, ESDN organizează ateliere tematice pentru a facilita schimbul informal de puncte de vedere și experiențe între membrii săi. Atelierul organizat în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din România este cel de-al 18-lea din seria celor organizate periodic de ESDN în parteneriat cu membrii afiliați.

Despre Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD)
În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acțiune pe 15 ani pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor europene și a celor din documentele ONU în materie de dezvoltare sustenabilă a fost înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017. Departamentul funcționează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului și este coordonat de consilierul de stat László Borbély.